Nicolae Golescu 16, Bucharest +40 751 144 545

TATAKI TUNA TARTARE • TATAKI TARTAR DE TON

July 1, 2019